Molitve

Molitve koje obično molimo na molitvenim susretima

Naša pobožnost usmjerena je na štovanje Božjeg milosrđa ali po moćnom zagovoru Blažene Djevice Marije, Sv. Josipa zaštitnika naše Župe, Sv. Faustine, bl. Ivana Pavla II, našeg mučenika bl. Alojzija Stepinca i vodstvu Duha Svetoga.

Naši molitveni susreti su svake srijede u Milosrdnom satu od 15:00 – 16:00 sati.

Dn.(1572):” Podsjećam te, moja kćeri, kad god čuješ otkucavanje trećeg sata, uroniš posve u Moje milosrđe, proslavljaš ga i hvališ. Zazivaj njegovu svemoć cijelom svijetu, a posebno siromašnim grešnicima, jer sada je ono široko otvoreno svakoj duši. (145). U ovom času možeš izmoliti sve za sebe I za druge. U ovom času dolazi milost cijelom svijetu. Milosrđe pobijedi pravednost.

Molitve su isprepletne čitanjem iz Dnevnika sv. Faustine, ali i čitanjem iz Evanđelja.

Susret započinjemo zazivom Duha Svetoga pjesmom i molitvom Duhu Svetom!

Redovito molimo na nakane sv. Oca Pape, za svetost biskupa, svećenika, redovnika-ca, za nova duhovna zvanja, za obraćenje griješnika, za nerođene, za našeg župnika, kapelana, đakone, za duše u Čistilištu i sve nakane naših molitelja.

KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

Moli se na običnoj krunici.

Na prva tri zrnca:

Očenaš…Zdravo Marijo…Vjerovanje…Slijedi pet desetica.

Velika zrnca

Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega,Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Mala zrnca(deset puta)

Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice

O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!

Isuse, uzdam se u tebe! (triput)

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Moli neprestano ovu krunicu koju sam te naučio. Onomu tko je bude molio udijelit ću veliko milosrđe u času smrti

(Dn 687).

ZAZIVI BOŽJEM MILOSRĐU

Veliku moć zaziva Božjemu milosrđu objavio je Milosrdni Isus sestri Faustini:Božja je ljubav cvijet – a milosrđe je plod. Neka sumnjičava duša čita ove zazive milosrđa i steći će pouzdanje (Dn 949)

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Milosrđe Božje,ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva, – UZDAMO SE U TEBE!

Milosrđe Božje,ti izrazu Njegove najveće moći, –                     

Milosrđe Božje,koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova, –

Milosrđe Božje,koje si nas iz ništavila pozvalo u život, –

Milosrđe Božje,koje obuhvaćaš čitav svijet, –

Milosrđe Božje,koje nam daruješ besmrtan život, –

Milosrđe Božje,koje nas zaštićuješ od zasluženih kazni,

Milosrđe Božje,koje nas oslobađaš od bijede grijeha,

Milosrđe Božje,koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,

Milosrđe Božje,koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih,

Milosrđe Božje,koje nam izvireš iz Presvetoga Srca,

Milosrđe Božje,koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku Milosrđa,

Milosrđe Božje,vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,

Milosrđe Božje,vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,

Milosrđe Božje,neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,

Milosrđe Božje,neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,

Milosrđe Božje,koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,

Milosrđe Božje,u obraćenju grješnika,                             – UZDAMO SE U TEBE !

Milosrđe Božje,koje posvećuješ pravednike,

Milosrđe Božje,koje usavršuješ svete,

Milosrđe Božje,vrelo bolesnicima i patnicima,

Milosrđe Božje,utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,

Milosrđe Božje,ufanje onih koji očajavaju,

Milosrđe Božje,koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude,

Milosrđe Božje,koje nas ispunjaš milostima,

Milosrđe Božje,miru umirućih,

Milosrđe Božje,koje nas čuvaš od paklenoga ognja,

Milosrđe Božje,koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,

Milosrđe Božje,ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,

Milosrđe Božje,beskrajno u svim tajnama vjere,

Milosrđe Božje,neiscrpivi izvore čudesa,

P –  Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.

O –  Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjemu.

Pomolimo se!  O, vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova! Amen.

Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 19. siječnja 2014.;br. 79/2014.

POSVETA SVIJETA BOŽJEM MILOSRĐU

Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju Ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas Ti povjeravamo sudbine svijeta i svakog čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi svaku slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici Zemlje dožive Tvoje Milosrđe da bi u Tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili Izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj Muci i Uskrsnuću svoga Sina, Smiluj se nama i cijelome svijetu. Amen.

(sv. Ivan Pavao II. Papa – Krakow-Lagiewniki, 17. kolovoza 2002.)

MOLITVA SV. FAUSTINE

Želim se sva pretvoriti u Tvoje milosrđe da bih tako bila živa Tvoja slika. O Gospodine, ovo najveće Božje svojstvo, Tvoje neizmjerno milosrđe, neka dospije do mog bližnjega kroz moje srce i dušu.

Pomozi mi, o Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikad prezirno ne govorim o svom bližnjem, nego da za svakog imam riječ utjehe i praštanja.

Pomozi mi, o Gospodine, da ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro a teže i mučnije poslove uzimam na sebe.

PPomozi mi, o Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno, da nikada ne sumnjičim i sudim po vanjštini, nego spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im.

Pomozi mi, o Gospodine, da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama mojih bližnjih, da moje uši ne ostanu ravnodušne za boli i žalopojke bližnjih.

omozi mi, o Gospodine, da moje noge budu milosrdne, da mojim bližnjima žure uvijek u pomoć i svladavaju vlastitu iznemoglost i umornost. Moj pravi odmor je u službi bližnjima.

Pomozi mi, o Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje bližnjega, da nikomu ne uskratim svoje srce, da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu. Ja sama zatvorit ću se u Srce Milosrdnog Isusa. O vlastitim patnjama šutjet ću. O moj Gospodine, neka Tvoje milosrđe počiva u mom srcu.

O moj Isuse, promijeni me u Sebe, jer Ti sve možeš.

/Ova molitva je preuzeta iz Dnevnika sv. Marije Faustine Kowalske/

Svakog dana predajemo se u Bezgrešno Srce Marijino te molimo Deseticu Krunice Majci Mariji (obično slavna otajstva jer molimo srijedom), i ZDRAVO KRALJICE

ČIN POTPUNOG PREDANJA MARIJI – NJEZINOM BEZGREŠNOM SRCU

O Marijo Majko,

U Tvoje Bezgrešno Srce stavljam

Čitav svoj život

Od začeća do sada

I u budućnosti sve što se dogodi

Neka bude Tebi Majko i Presvetom Trojstvu

Hvala i slava.

Očuvaj me i brani

Od svakoga zla vidljivoga i nevidljivoga

Sada i na času smrti moje. Amen.

O Marijo bez grijeha začeta,

Moli za nas koji se Tebi utječemo

I za sve one koji se Tebi ne utječu,

A osobito za neprijatelje svete Crkve.

POSEBNO ŠTUJEMO DUHA SVETOG moleći HIMAN DUHU SVETOM, DEVETNICU DUHU SVETOM UOČI DUHOVA TE KRUNICU DUHU SVETOM

KRUNICA DUHU SVETOM

Krunica se moli na običnu krunicu

Vjerovanje apostolsko, Oče naš, tri Zdravo Marije, doda se iza riječi Isus:

koji neka nam, po Duhu Svetom, umnoži vjeru!

koji neka nam, po Duhu Svetom, učvrsti ufanje!

koji neka nam, po Duhu Svetom, usavrši ljubav!

Zdravo Marijo…. poslije riječi Isus dodaju se otajstva:

koji neka osposobi naše srce, da primimo puninu milosti Duha Svetoga

koji neka nam izmoli Duha Svetoga i umnoži i ojača u nama tri bogoslovne kreposti

koji neka nas, po Duhu Svetom, jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje

koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni ga dubokom poniznošću, odanošću, predanjem, jakošću i svetošću

koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvati od nas svako zlo!

/Imprimatur: Biskupijski ordinarijat u Regensburgu 11.02.1961.)

P S A L A M 51- obično molimo u Korizmi

Ispovijed raskajanog grešnika

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,

grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio

i učinio što je zlo pred tobom;

pravedan ćes biti kad progovoriš,

bez prijekora kada presudiš.

Evo grešan sam već rođen,

u grijehu me zače majka moja.

Evo ti ljubiš srce iskreno,

u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim,

operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Objavi mi radost i veselje,

nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih,

izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja

i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama,

i grešnici tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,

Bože, Bože spasitelju moj!

Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje,

i usta će moja naviještati hvalu tvoju.

Žrtve ti se ne mile,

kad bi dao paljenicu ti je ne bi primio.

Žrtva Bogu duh je raskajan,

srce raskajano, ponizno, Bože nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu,

i opet sagradi jeruzalemske zidine!

Tada će ti biti mile žrtve pravedne,

i tad će se prinosit teoci na žrtveniku tvojemu.