Devetnica Božjem milosrđu i Nedjelja Božjeg milosrđa 2024.

GODINA ZAHVALE ZA SLIKU MILOSRDNOG ISUSA – listopad, 2023. do listopad, 2024.

P O Z I V  S V I M A    NA

DEVETNICU BOŽJEMU MILOSRĐU – od Velikog Petka do subote uoči Svetkovine Božjemu milosrđu (od 29.03. do 06.04.2024.)

PROGRAM DEVETNICE

15.00 – VELIKI PETAK

15:00 – VELIKA SUBOTA

18:15 –  SVI OSTALI DANI –  Molitva pred Presvetim

19:00 –  SVETA MISA

OD USKRSNOG PONEDJELJKA SVAKU VEČER-   PRODAJA SLIKA Milosrdnog Isusa, Dnevnika sv. Faustine, krunica , medaljica ….  

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA 07.04.2024.

12:00 ZAJEDNIČKI RUČAK U DVORANI ŽUPE ZA KORISNIKE PUČKE KUHINJE, CARITASA, SAMACA, I SVIH NAS KOJI ĆEMO SVE TO PRIPREMITI I ZAJEDNO SE POČASTITI, DRUŽITI DO 14:30

14:30 – KRUNICA BOŽJEMU MILOSRĐU U CRKVI

15:00 – SVEČANA SV. MISA UZ TAMBURAŠE

 PROCESIJA sa slikom Milosrdnog Isusa oko crkve

Druženje u dvorani uz kolače, sokove i kavu uz naše tamburaše, zajedničku pjesmu.

PRVI DAN DEVETNICE: VELIKI PETAK – započeli smo s Križnim putem s moćima sv. Faustine i slikom Milosrdnog Isusa u procesiji po ulici oko crkve od postaje do postaje….

DRUGI DAN: VELIKA SUBOTA –  u molitvi za Papu Franju, biskupe, svećenike, za duhovna zvanja za sve koji osjećaju poziv u svom srcu, za nas laike koji smo se predali Bogu, za cijeli svijet..

TREĆI DAN: USKRS – Zahvala Gospodinu na Uskrsnuću, na hodu u novosti života, ali moleći Božje milosrđe u Godini zahvale za sliku Milosrdnog Isusa, predvoditelj Devetnice, vlč. Damir započeo je razmatranja o slici Milosrdnog Isusa koja će uslijediti kroz cijelu devetnicu.

Share: